◄ Allah Sentiasa Disisi Kita ►

As a Muslim, I will not celebrate Valentine's Day

Oleh Mohd Hariri Bin Haji Daud Mohamad,
(Penulis Governments Penjara Panel),
Majalah cahaya rilis pada bulan Februari 2009.

Tanggal 14 Februari setiap tahun untuk tarikh menunggu-ditunggu oleh pasangan sebagai hari untuk memperingati ganda dan mengungkapkan cinta sejati kepada pasangan masing-masing dipercayai. Amalan-amalan seperti kebalikan dari ini sudah menjadi remaja dan tentu Christians.Thus Taqwim tahunan, pemuda Islam di Malaysia tidak terjejas dan dipanggil untuk merayakan peringatan Hari Belong (Valentines Day) diraikan pada tarikh 14 Februari ini. Jelas bahawa perayaan Hari Belong ini dalam kehadiran Islam dan bertentangan dengan kepercayaan Islam itu sendiri.

Hari perayaan untuk merayakan tindakan tersebut bertentangan dengan Belong syara 'kerana mempunyai unsur-unsur iman Kristian dan menyebabkan kebobrokkan moral. Di samping itu, respons tidak menguntungkan dirai dengan adegan-adegan seperti dua kejahatan-dua kali ganda, hatta berpeleseran menyebabkan tindakan seks.

Hari ini adalah dianggap "hari bulan madu" bagi pemuda sehingga mereka boleh merendam martabat untuk membuktikan cinta mereka yang mereka cintai. Memang, budaya meniru budaya barat yang kesalahan dan mencampurkan hal-hal sesuai dengan keyakinan agama-agama lain adalah kepercayaan dalam kehadiran Islam.
Dengan kata lain kaum muslim tidak boleh bercampur iman dan liturgi Islam dengan agama lain iman dan liturgi. Hal ini didasarkan pada kata-kata Allah yang bermaksud "Katakanlah (wahai Muhammad):" Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu ibadah, dan anda tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. "(QS Al-Kafirun ayat 1-6)

Nabi SAW adalah benar-benar melarang kita daripada meniru orang-orang Yahudi dan Kristian dalam budaya hadith yang bermaksud, "anda juga akan jejak mereka (Yahudi dan Kristian) leher dengan leher, sampai anda sehasta oleh sehasta mereka akan peduli bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak. Karena sahabat bertanya: "Apakah orang-orang Yahudi dan Kristian? Dia berkata: "Siapa lagi kalau bukan mereka."
Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah dinyatakan di Negeri Selangor Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Time 1 / 2006 pada tarikh 21 Februari 2006 telah memutuskan bahawa amalan merayakan Hari Valentine tidak pernah ditetapkan oleh Islam. Festive roh yang mempunyai unsur-unsur Kristian dan baik dicampur dengan perbuatan jahat dalam keadaan konflik dan dilarang oleh Islam ".
Mufti dari Australia juga telah bersetuju untuk memutuskan bahawa amalan meraikan Hari Kekasih tidak digalakkan oleh Islam, seperti yang dibahas di Jawatankuasa Kebangsaan Muzakarah Fatwa Majlis Hal Ehwal Islam ke Malaysia adalah 71-diadakan pada 22-24 November 2005 yang lalu.

Dalam sejarah Valentine, boleh dengan jelas dinyatakan bersalah kebudayaan Kristian, mengatakan Hari Valentine dari kematian tragis seorang paderi bernama St. Valentine yang terbunuh oleh seorang raja yang bernama Rom Raja Claudius II (268-270m).

Mulai dari cerita ini mereka telah mengabdikan Santo Valentine sebagai tokoh besar dalam mempertahankan cinta dan dianggap sebagai simbol kegigihan, keberanian dan kepasrahan dalam menghadapi usaha-usaha life.So, 14 Februari dibuat perwakilan di hari memperingati kematian St . Valentine dianggap sebagai upacara keagamaan dan masyarakat Kristian.

Oleh kerana itu, Islam menyeru semua umat Islam khususnya pemuda Muslim untuk tidak merayakan perayaan Hari Belong dan menghindari hal-hal yang boleh menimbulkan sikap untuk perayaan. Berikut adalah sikap yang harus dielakkan oleh pemuda Muslim di Hari Belong To:

1 - Sikap untuk keluar bandar dan mengadakan upacara saling tercinta untuk merayakan hari itu dengan mengadakan pesta atau acara serupa.
2 - Menghantar kad ucapan kata-kata yang dicetak dan kad Hari Valentine yang pari-ray gambar yang telah menjadi simbol dari dua sayap iman Kristian.
3 - Menulis Perkataan cinta pidato dalam kad yang dihantar untuk menyatakan keinginan untuk mencintai dicintai kerana juga memaparkan sikap perasaan bahagia dan percaya pada hari itu.
4 - Sebahagian besar negara-negara Barat, pesta diadakan bersama dengan hari itu dirayakan dengan festival dan tarian seksual. Sebahagian besar daripada mereka menghantar hadiah, seperti bunga mawar dan sekotak coklat untuk orang-orang yang mengasihi mereka.
5 - Menghantar mesej ringkas (SMS) kepada yang dicintai untuk mengungkapkan cinta dalam hubungannya dengan memperingati Hari tercinta (Hari Kasih Sayang) akan percaya bahawa sebagai tanda daripada "keajaiban" hari itu.

Namun, hanya sedikit yang bersedia untuk menaja perayaan Hari Belong dan menjual suvenir untuk memperingati hari yang mempengaruhi pemuda untuk membuka lembah makisat. Ironisnya, kaum muda mempertimbangkan respons ini sebagai simbol cinta dan kasih sayang tak terbahagi untuk pasangan. Islam melarang para pengikutnya berlebihan dalam ganda yang bersedia memberikan kehormatan bagi pasangan yang disayangi.

Memang, tindakan itu juga bertentangan dengan syara 'kerana itu juga menyumbang berlakunya perkara wakil dan perzinaan. Firman-Nya: "Juga tidak datang kamu mendekati zina: karena itu suatu kekejian dan jalan yang menuju kerosakan." 9Surah Al-Isra '; 32)

Orang tua harus juga memainkan peranan penting untuk memantau anak-anak mereka untuk tidak merayakan hari dan melewatkan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Selain itu, pentadbiran sekolah dan universiti juga harus lebih proaktif untuk memastikan program ini tidak ada dan respon terhadap aktiviti hari bertukar mawar, kad ucapan dan sebagainya.

Sebagai kesimpulan, Islam memberikan panduan yang jelas dan membolehkan hubungan antara kasih sayang manusia dalam rangka syariah. Hubungan kasih sayang kepada orang tua, teman-teman dan sesama masyarakat boleh dilakukan setiap tujuh hari dan orang-orang yang akan mendapatkan `menutupi Arasy adalah salah satu dari mereka yang mengasihi berkasih (bertemu dan split) kerana Allah SWT.


Original : HERE